Công ty Quảng cáo Tiến Thịnh cần tuyển dụng tại Quảng Ngãi

Công ty Quảng Cáo Tiến Thịnh  cần tuyển các vị trí sau làm việc tại Quảng Ngãi. TUYỂN THỢ LÀM QUẢNG CÁO: Số lượng thợ phụ: 3 nhân viên Số lượng thợ chính: 7 nhân viên Mô tả công việc: Thi công các poster, biểu, mẫu quảng cáo theo yêu cầu của cấp trên. Lắp [Xem thêm]

.
.
.
.